Kućni red Zatvorenog bazenskoga plivališta Višnjik

Naslovna > Kućni red Zatvorenog bazenskoga plivališta Višnjik

Prilikom svakog korištenja bazena svi se korisnici moraju najprije javiti na recepciju bazena, gdje dobivaju upute za korištenje i kretanje po bazenima Višnjik. Također korisnici dobivaju i elektroničku narukvicu koja otvara prostorije namijenjene njima. Prije izlaska iz bazena Višnjik korisnik je dužan vratiti narukvicu na recepciju. Gubitak narukvice podmiruje se svotom od 100 kuna. Obvezno je tuširanje i prolaz kroz higijensku barijeru za dezinfekciju nogu prije pristupa na plohu bazena. Svi korisnici bazena s dugom kosom dužni su nositi plivačku kapu za kosu. Na bazenske plohe nije dopušteno ulaziti u bilo kakvoj obući, a prilikom održavanja sportskih svečanosti ili obilazaka bazena, posjetitelji na cipele moraju staviti zaštitne navlake.

Radi održavanja higijene i u interesu sigurnosti svih korisnika u prostoru bazena Višnjik nije dopušteno:

 • pušenje u svim prostorijama bazena Višnjik
 • ulazak osobama pod utjecajem alkohola ili opojnih droga
 • korištenje bazena od strane neplivača osim bazena za neplivače uz pratnju roditelja ili staratelja
 • unošenje staklenih ili drugih lomljivih predmeta
 • uvođenje kućnih ljubimaca u prostor bazena Višnjik
 • konzumacija pića i hrane na plohama bazena i tribina
 • presvlačenje i odlaganje odjeće na tribinama
 • trčanje kroz garderobe i na plohama bazena
 • skakanje u vodu, ronjenje, igranje loptom, korištenje opreme bazena ili unošenje bilo kakve opreme na bazen, osim uz izričito odobravanje osoblja bazena.
 • korištenje bazena u neprikladnim kupaćim kostimima
 • ulazak u bazen s kožnim i infektivnim oboljenjima
 • za vrijeme korištenja bazena napuštati plohu i potom se vraćati
 • fotografiranje i snimanje, osim uz dozvolu osoblja bazena

Organizirane skupine korisnika moraju imati voditelja, instruktora ili trenera koji preuzima odgovornost za njih i ima sljedeće obveze :

 • na recepciji moraju dočekati sve korisnike iz svoje grupe
 • na recepciji za grupe dobiva razmještaj u svlačionici i na plohama bazena te vodi grupu u svlačionicu i na plohe bazena
 • osigurava red i disciplinu u skupini, te upozorava članove grupe na pridržavanje odredbi kućnog reda
 • komunicira u ime grupe s osobljem bazena Višnjik
 • po okončanju korištenja bazena vodi grupu do recepcije i odjavljuje korištenje bazena.

Za vrijeme treninga na plivalištu mogu biti samo športaši i treneri mogu biti samo športaši i treneri u športskoj opremi koju koriste isključivo za vrijeme boravka na plohama bazena, a sve druge osobe (roditelji i sl.) mogu koristiti ulazni hodnik do recepcije i prostor caffe-a Roditelji djece do sedam godina mogu kroz „nečisti“ hodnik ući u prostor garderobe kako bi im pomogli u oblačenju i sl.

Bazen se koristi na vlastitu odgovornost, te se u slučaju ozljeda korisnici bazena odriču bilo koje vrste potraživanja prema Upravi ŠC-a Višnjik

Korisnici bazena dužni su sami brinuti o svojim stvarima i vrijednostima.
Preporučuje se u bazene Višnjika ne unositi vrijedne predmete jer Uprava ŠC-a Višnjik ne odgovara za nestanak osobnih stvari korisnika ili nastanak štete na njima
Za neodgovorno ponašanje, namjerno oštećenje imovine i sl. snosit će se odgovornost, te će se prema slučaju s takvim postupati nam zakonom predviđen način, odnosno za sva oštećenja počinitelj će snositi materijalnu i kaznenu odgovornost Naputke i odluke osoblja bazena obvezatne su za sve korisnike, a osobe koje ih ne poštuju mogu biti udaljene iz prostorija bazena Višnjik.
Uprava ŠC-a Višnjik zadržava pravo zatvaranja bazena u bilo koje doba i bez prethodnog obavještenja iz tehničkih i organizacijskih razloga. Osobe koje se ne pridržavaju ovog reda bit će udaljene iz prostora bazena Višnjik