• info@visnjik.hr
  • + 385 023 494 860

Tehničke karakteristike

Naslovna > Tehničke karakteristike
 POVRŠINA DVORANE11.623,71 m2
1.GLAVNA KOŠARKAŠKA DVORANA6.650,00 m2
2.POMOĆNE DVORANE3.490,00 m2
2.1.Dvorana sa semaforom i tribinama
(mogući broj gledatelja - 230)
970,00 m2
2.2.Dvorana za održavanje koncerata (s akustičkim rješenjima)
(mogući broj gledatelja - 780)
840,00 m2
2.3.Trenažna dvorana za košarku i mali nogomet840,00 m2
2.4.Trenažna dvorana za košarku i mali nogomet840,00 m2
3.OSTALI SADRŽAJI1.483,71 m2
3.1.Svlačionice za igrače 8 kom (31,30 x 4 + 42,70 x 4)296,00 m2
3.2.Svlačionice za suce 4 kom (6,30 x 4)25,20 m2
3.3.Svlačionice za trenere 4 kom (12,05 + 10,65+ 14,70 + 12,95)50,35 m2
3.4.Press centar210,00 m2
3.5.Vip salon (sa sanitarnim čvorom i nus prostorijama za catering)527,00 m2
3.6.Restoran i kuhinja230,00 m2
3.7.Sanitarije za publiku 4 kom (2 muška + 2 ženska WC)145,16 m2