Arhiva javne nabave

Naslovna > Arhiva javne nabave

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Arhiva javne nabave Višnjik / 20.11.2023.

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Radovi rekonstrukcije-dogradnje prizemne zgrade športsko-rekreacijske namjene uređenja sportske dvorane za rukomet u sklopu Športskog centra Višnjik Zadar, sve na dijelu čest.zem. 3838/1 k.o. Zadar

Prethodno savjetovanje rukometna dvorana

Građevinska dozvola rukometna dvorana

DoN-Građevinski radovi rekonstrukcija dogradnja sportske dvorane za rukomet ŠC Višnjik Zadar

Sva tehnička i projektna dokumentacija dostupna u sklopu objave prethodnog savjetovanja za ovo nadmetanje u EOJN-u