Arhiva javne nabave

Naslovna > Arhiva javne nabave

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (3)

Arhiva javne nabave Višnjik / 12.04.2021.

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno čl.9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN-75/20) i članku 198.st.2.  Zakona o javnoj nabavi (NN-120/16)

DON građevinski radovi rekonstrukcije Vrtić Višnjik Final

Prethodno savjetovanje vrtić V

Sva tehnička i projektna dokumentacija dostupna u sklopu objave prethodnog savjetovanja za ovo nadmetanje u EOJN-u.