Planet Višnjik

Naslovna > Planet Višnjik

Održana skupština Športske zajednice Grada Zadra

Planet Višnjik Višnjik / 03.12.2018.

U press salonu ŠC Višnjik 30. studenoga 2018. održana je šesta skupština ŠZGZ-a u mandatnom razdoblju 2015. – 2019. godine. Od 49-oro članova pribivalo ih je 33-oje, a poslije izbora verifikacijskoga povjerenstva, ovjerovitelja zapisnika i izvješća povjerenstva, donesene su sljedeće odluke:
– o usvajanju Zapisnika s 5. sjednice Skupštine Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2015. – 2019. godine.
– o usvajanju izmjena i dopuna financijskog plana -preraspodjele sredstava za 2018. godinu.
– o priznavanja nerecipročnih prihoda. Nerecipročni prihodi koji se odnose na 2018. godinu (prihodi od donacija) priznaju se u financijskim izvještajima neprofitne organizacije za 2018. godinu  ako su naplaćeni najkasnije do 28. siječnja 2018. godine.
– o usvajanju Programa javnih potreba u športu Grada Zadra za 2019. Godinu i financijskog plana za 2019. godinu.
– o značajnom financijskom odstupanju od financijskog plana ŠZGZ za 2019.godinu od 30%.
– o usvajanju izmjena i dopuna Statuta ŠZGZ koji se odnosi na članak 31. Statuta ŠZGZ od 29. travnja 2015. godine.
– o usvajanu Propisnik općih i posebnih propozicija za školski sport – gradska razina natjecanja.