Planet Višnjik

Naslovna > Planet Višnjik

Sveučilište u Zadru i ŠC Višnjik – sporazum za Centar za dijagnostiku sportaša

Planet Višnjik Višnjik / 18.03.2021.

Sveučilište u Zadru i Športski centar Višnjik u četvrtak, 18. ožujka 2021. potpisali su Sporazum o suradnji osnivanja i razvoja Centra za dijagnostiku sportaša kojim utvrđuju zajedničke interese i ciljeve, te način suradnje u znanstvenoj i istraživačkoj djelatnosti.

Budući Centar za dijagnostiku sportaša bit će smješten u Športskom centru Višnjik, a projekt kao takav predviđa da će Centar sa znanstvenog aspekta analizirati i postavljati dijagnostiku sportaša i njihovog psiho-fizičkog stanja u različitim fazama, provoditi dijagnostičke postupke u sklopu osnovanog Centra s ciljem utvrđivanja početnog stanja sportaša (djece, rekreativacai vrhunskih sportaša) vrednovanja postignutih efekata u pojedinim ciklusima sportske pripreme, te djelovati u planiranju i programiranju daljeg tijeka trenažnog procesa, kao i u provođenju testiranja kojima se dobiva uvid u stanje morfološke, motoričke i funkcionalne komponente treniranosti sportaša i sportske ekipe.

Nadalje, sporazumom će se poticati suradnja i razmjena na područjima zajedničkog interesa i to zajedničkim prijavama međunarodnih kompetitivnih znanstvenih i stručnih projekata, aktivnostima, popularizacija znanosti i sporta (rasprave, okrugli stolovi, paneli, predavanja i sl.), suradnja u izradi stručnih projekata, studija, elaborata i sl. u domeni gospodarskog sektora, izvođenje predavanja i gostovanje na pojedinim kolegijima koji se izvode u sklopu studijskih programa Sveučilišta, te ostali sadržaje od zajedničkog interesa.

visnjik-sc-visnjik-šc-višnjik-sportski-centar-zadar-dvorana-krešimir-ćosić-direktor-denis-karlović-sveučilište-u-zadru-rektorat-rektorica-dijana-vican-potpis-ugovora-o-suradnji-dijagnostički-centar-izgradnja-sportski

Prilikom potpisivanja sporazuma Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru, istaknula je da su Športski centar Višnjik i Sveučilište u Zadru u prethodnom razdoblju uspostavili i održavali veoma dobru suradnju, te dodala:
– Ovaj projekt svakako će biti novi kvalitetni zajednički sadržaj na opću dobrobit. Sveučilište u Zadru i Športski centar Višnjik istinski su partneri koji će i u djelovanju budućega Centra za dijagnostiku sportaša pridonositi i znanosti i sportu i drugim segmentima. Taj Centar omogućit će, na temelju dijagnostičkih postupaka i rezultata, razvoj analitike, uključivanje i medicinske struke i znanosti s našega sveučilišta. Izražavam veliko zadovoljstvo što smo usuglasili i potpisali sporazum koji će, u konačnici, dugoročno omogućiti i razvoj dijela sveučilišnoga potencijala.

visnjik-sc-visnjik-šc-višnjik-sportski-centar-zadar-dvorana-krešimir-ćosić-direktor-denis-karlović-sveučilište-u-zadru-rektorat-rektorica-dijana-vican-potpis-ugovora-o-suradnji-dijagnostički-centar-izgradnja-sportski

Denis Karlović, direktor Športskoga centra Višnjik, uz ostalo kazao je:
– Budući Centar za dijagnostiku športaša, smješten na Višnjiku kao zajednički projekt sa Sveučilištem u Zadru, svojom će opsežnom djelatnošću, temeljenoj na znanstvenoj i istraživačkoj djelatnosti, omogućiti Športskom centru Višnjik dodatnu afirmaciju na domaćem, te pozicioniranje i etabliranje i na međunarodnom planu. To je, ujedno, značajno i u surječju dugoročnog održivoga razvoja športskoga turizma za koji, športski turizam, Zadar sa svojom okolicom ima niz pogodnosti. Ovaj sporazum, na koncu, izravna je posljedica veoma kvalitetnoga promišljanja, te nadasve preciznog osmišljavanja onih sadržaja i djelatnosti kakvi mogu nastati i razvijati se uz dobru suradnju i razumijevanje, te na temelju stručnog, znanstvenoga i ostalih potencijala a na opću korist. Športski centar Višnjik raduje se i budućoj izvrsnoj suradnji sa Sveučilištem u Zadru.

U prigodnom razgovoru prilikom potpisivanja sporazuma rektorica Sveučilišta u Zadru Dijana Vican iznijela je niz zanimljivih pojedinosti o djelovanju sveučilišta, o dinamici izgradnje Studentskoga kampusa, te nekim planovima i programima za budućnost. Denis Karlović, pak, informirao je rektoricu Dijanu Vican o budućim infrastrukturnim zahvatima u prostoru u kojemu će na oko 700 četvornih metara biti smješten i opremljen Centar za dijagnostiku sportaša, kao i o projektima podizanja balona za dio teniskoga kompleksa, te montažnih dvorana za rukomet, stolni tenis i boks.