Planet Višnjik

Naslovna > Planet Višnjik

Na Višnjiku skupština Športske zajednice Grada Zadra

Planet Višnjik Višnjik / 04.12.2019.

U Press centru u Dvorani Krešimira Ćosića na Višnjiku održana je godišnja skupština Športske zajednice Grada Zadra. Skupštinari su, uz ostalo, jednoglasno usvojili odluku o preraspodjeli novca za 2019., potom prijedlog Programa javnih potreba u sportu i financijski plan za 2020., kao i pravilnik o financiranju ostalih udruga.

Glede prijedloga Programa javnih potreba u sportu za sljedeću godinu istaknuto je da će Grad Zadar preko UO za kulturu i šport za redovite aktivnosti udruga i klubova izdvojiti oko 15 milijuna kuna u što je uračunato i podmirivanje troškova za najam dvorana i ostale infrastrukture.