Arhiva javne nabave

Naslovna > Arhiva javne nabave

Građevinski radovi na parternom uređenju

Arhiva javne nabave Višnjik / 10.01.2018.

Športski centar Višnjik d.o.o. pokrenuo je postupak javne nabave male vrijednosti, u predmetu nabave: Građevinski radovi na parternom uređenju, evid. br. NM /01-18.

Poziv na nadmetanje objavljen je 26. siječnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2018/S 0F2-0002131.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15. veljače 2018. godine do 13:00 sati.