Arhiva javne nabave

Naslovna > Arhiva javne nabave

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Arhiva javne nabave Višnjik / 10.01.2018.

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

sukladno čl.9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN-101/17)i članku 198.st.2.  Zakona o javnoj nabavi (NN-120/16)

Dokumentacija o nabavi parterni radovi Višnjik

Javna rasvjeta

Situacijski nacrt parterno uređenje Višnjik20012018

Troškovnik bez cijena parterni radovi

Troškovnik parterna odvodnja