Izvješća

Naslovna > Izvješća

Športski centar Višnjik d.o.o. – izvješće o radu za 2014.g.

Izvješća Višnjik / 03.01.2019.

Odluka o imenovanju direktora 06-2014

Polugodišnje financijsko izvješće 2014.

Objava podataka o sponzorstvima i donacijama u 2014. godini

Športski centar Višnjik d.o.o. – Bilanca za 2014

Športski centar Višnjik d.o.o. – Račun dobiti i gubitka

Športski centar Višnjik d.o.o. – Bilješke uz FI za 2014. godinu

Odluka o utvrđivanju GFI za 2014. godinu

Odluka o uporabi dobiti za 2014. godinu

Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Društva za 2014. godinu

Odluka o prihvaćanju revidiranih GFI za 2014. godinu