Planet Višnjik

Naslovna > Planet Višnjik

HRVATSKA PLIVA – Diplome za nove male plivače u PK-a Zadar

Planet Višnjik Višnjik / 28.09.2021.

Plivački klub Zadar kao nositelj aktivnosti u 2021. nakon prošlogodišnjega početka, nastavio je organizirati i provoditi obuku neplivača u sklopu programa Hrvatska pliva koji sufinancira Ministarstvo turizma i sporta.

U 2021. godini u programu je sudjelovalo 150 djece, a do kraja kalendarske godine klub očekuje još 50 sudionika. Obuka neplivača provedena je prema programu trenerice Danijele Kurtin, verificiranoga u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa 2009. godine. Donja dobna granica za sudjelovanje u programu je četiri i pol godine.

visnjik-sc-visnjik-šc-višnjik-sportski-centar-zadar-zatvoreno-plivalište-bazen-plivanje-pk-zadar-obuka-neplivača

Program je provelo petoro trenera: Danijela Kurtin, Željko Olujić, Ivan Karavida, Nikola Deković i Josipa Nekić.

U 2021. godini 60 posto polaznika obuke neplivača nastavilo je s treninzima u Školi plivanja PK-a Zadar.

Također, ove godine klub je prijavljen za dodjelu godišnje nagrade u 2021. godine u obuci neplivača pri Hrvatskom savezu sportske rekreacije Sport za sve.

Kako je bilo na završnici obuke neplivača na Višnjiku, pogledajte u galeriji.