Zahtjev

Naslovna > Zahtjev

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • putem pošte na adresu: ŠC Višnjik d.o.o., Splitska 3, Zadar,
  • putem elektroničke pošte na adresu: info@visnjik.hr  Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.
Sve potrebne obrasce zahtjeva možete pronaći na ovdje: